Muitas brokeru pakalpojumi

Atkarībā no preces un maršruta specifikas piedāvājam noformēt importa, eksporta vai tranzīta deklarāciju, kā arī aprēķināt valstij maksājamo nodokļu apmēru. Veiksim dažādu veidu kravu atmuitošanas darbus jebkurā muitas punktā Latvijas teritorijā. Ja radīsies neskaidrības, sniegsim bezmaksas konsultācijas saistībā ar muitas procedūru piemērošanu.


Muitas deklarācija

Muitas deklarācija ir  dokuments, kurā  tiek sniegtas ziņas par precēm, kuras ieved, izved vai pārvieto pa Eiropas Savienību. Tā ir juridiska darbība ar kuru persona parāda vēlmi precēm piemērot muitas procedūru. To iesniedz muitas iestādē, kurā preces tiks uzrādītas. Iesniedzējs ir preču īpašnieks vai persona, kas rīkojas viņa vārdā (pārstāvis).


·  Eksporta procedūra – ES kravu izvešana ārpus ES robežas 

·  Importa procedūra – kravu izlaišana brīvā apgrozījumā Latvijā, ievedot kravas no trešajām valstīm

·  Tranzīta procedūra – trešo valstu preču pārvietošana no robežas uz iekšzemes muitas punktiem vai preču pārvietošana no muitas noliktavas uz ES robežu, kā arī nogādājot preces saņēmējam citā ES dalībvalstī, piemērojot tranzīta galvojumu

Muitas pakalpojumi:

 • Importa procedūra (IM, EU, CO)
 • Eksporta procedūra (EX, EU, CO, EXS/K)
 • Tranzīts (ārējais un iekšējais tranzīts) (T1, T2, T2F)
 • TIR CARNET (TIR) grāmatiņa
 • CMR, BL, AWB, SMGS - transporta pavadzīme
 • Īpaša izmantošana (pagaidu ievešana un galapatēriņš)
 • Pārstrāde (ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei)

Muitas Nodokļi:

 • Ievedmuita
 • PVN
 • Akcīzes
 • u.c.

Pārtikas Un Veterinārais Dienests:

 • Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (CHED-A/-D/-P/-PP)

Izcelsmes Sertifikāti:

 • EUR.1
 • EUR.MED
 • FORM A
 • A.TR
 • REX
 • Certificate of Origin