Incoterms

Kas ir incotermi un kāpēc tie ir nepieciešami?

Incotermi tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecībā un ir vērsti uz pārdevēja saistībām attiecībā uz piegādi, tādējādi nosakot precīzi pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi, lai preces piegādes procesā nerastos sarežģījumi.

Grupu skaidrojums:

E

Termins nozīmē minimālās pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā, parasti - pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākās darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: EXW

F

Termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: FCA, FAS, FOB

C

Termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstoša C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: CFR, CIF, CPT, CIP.

D

Saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: DAP, DPU, DDP.

Noteikumu skaidrojums:

EXW No rūpnīcas (norādīta piegādes vieta)

EXW bieži tiek izmantots, veicot sākotnēju preču cenas pieprasījumu bez jebkādām iekļautām izmaksām, un nozīmē, ka pārdevējs padara preces pieejamas savās telpās vai citā norādītā vietā (uzņēmumā, rūpnīcā, noliktavā utt.). Pārdevējam nav jāiekrauj preces nevienā savākšanas transportlīdzeklī, kā arī nav jāveic eksporta muitas formalitātes.

FCA Franko pārvadātājs (norādīta piegādes vieta)

FCA var būt divas dažādas nozīmes, katra ar atšķirīgu riska un izmaksu līmeni pircējam un pārdevējam. Franko pārvadātājs a) tiek izmantots, ja pārdevējs piegādā preces, kurām nokārtotas eksporta muitas formalitātes, norādītā vietā, kas ir pārdevēja telpas. Franko pārvadātājs b) tiek izmantots, ja pārdevējs piegādā preces, kurām nokārtotas eksporta muitas formalitātes, norādītajā vietā, kas nav pārdevēja telpas. Abos gadījumos preces var piegādāt pircēja izraudzītam pārvadātājam vai citai pircēja izraudzītai pusei.

CPT Transportēšana apmaksāta līdz (norādīta galamērķa vieta)

Saskaņā ar CPT pārdevējs maksā par preču piegādi līdz nosauktajai galamērķa vietai.

CIP Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (norādīta galamērķa vieta)

Līdzīgi CPT, bet ar izņēmumu, ka pārdevējam tranzīta laikā ir jāiegādājas minimālā preču apdrošināšana.

DAP Piegādāts līdz vietai (norādīta galamērķa vieta)

Tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir piegādājis preces, kad preces tiek nodotas pircēja rīcībā, kad ir atvestas transportlīdzeklī un gatavas izkraušanai norādītajā galamērķa vietā. Saskaņā ar DAP noteikumiem pārdevējam jāpārvalda visi riski, kas saistīti ar preču ievešanu.

DPU Piegādāts līdz vietai un izkrauts (norādīta galamērķa vieta)

Šis Incoterm noteikums pieprasa, ka pārdevējs piegādā preces norādītajā vietā, bet neizkrauj. Pārdevējs sedz visas transportēšanas izmaksas (eksporta nodevas, pārvadāšanu, izkraušanu no galvenā pārvadātāja galamērķī ostas un galamērķa ostas izmaksas) un uzņemas visu risku līdz brīdim, kamēr ierodas galamērķī.

DDP Piegādāts ar nodevas maksu (norādīta galamērķa vieta)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz norādīto vietu pircēja valstī un apmaksā visas izmaksas par preču nogādāšanu galamērķī, ieskaitot importa nodevas un nodokļus. Pārdevējs nav atbildīgs par izkraušanu.

FAS Franko gar kuģa bortu (norādīta iekraušanas osta)

Pārdevējs piegādā, kad preces ir novietotas blakus pircēja norādītajam kuģim (piemēram, uz piestātnes vai baržas) norādītajā iekraušanas ostā. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas pie kuģa borta, un no šī brīža atbildību par visām izmaksām uzņemas pircējs.

FOB Franko uz kuģa klāja

Pārdevējs piegādā preces uz kuģa klāja, kuru pircējs ir norādījis nosūtīšanas ostā vai sagādā jau tādā veidā piegādātas preces. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa klāja, un no šī brīža atbildību par visām izmaksām uzņemas pircējs.

CFR Cena un frakts

Pārdevējs piegādā preces uz kuģa klāja. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa klāja. Pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāapmaksā nepieciešamās izmaksas un frakts, lai preces nogādātu norādītajā galamērķa ostā.

CIF Cena, apdrošināšana un frakts

Tāpat kā CFR, bet papildus pārdevējam jāiegūst arī minimālais apdrošināšanas segums pret pircēja preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risku pārvadāšanas laikā.